Ampliem la prova pilot de recollida porta a porta de voluminosos a Santes Creus, Els Manantials i Aiguamúrcia

22/01/2021

Ampliem la prova pilot de recollida porta a porta de voluminosos a Santes Creus, Els Manantials i Aiguamúrcia

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia amplia la prova pilot de recollida de residus especials i voluminosos porta a porta als nuclis de Santes Creus i Aiguamúrcia i també a la
Urbanització Els Manantials, després que el servei es comencés a oferir, inicialment, a Les Pobles fa gairebé un any.


Els resultats obtinguts han permès començar a implementar aquest servei a més nuclis del terme municipal, ja que es tracta d’un sistema que permet una millor separació
dels residus alhora que també s’augmenta el percentatge de recollida selectiva. D’aquesta manera, s’evita, també, que els veïns i les veïnes hagin de transportar els
residis fins a la deixalleria mòbil que, d’altra banda, es manté activa.


Cal recordar que residus especials i voluminosos són aquells que, a causa de la seva perillositat o volum s’han de recollir de forma separada per evitar vessaments o
reaccions que puguin ser perjudicials per la salut i el medi ambient, i perquè puguin ser reutilitzats. Es consideren residus especials o voluminosos: envasos de pintures o de productes químics, olis, tòners, aparells elèctrics i electrònics, ferralla, mobles vells,
etc.

Els veïns i les veïnes han de demanar el servei a l’Ajuntament al 977 63 85 76 abans del dia assenyalat.