Construccions de pedra seca

A la zona de Les Planes, un altiplà a la riba del riu Gaià, entre els municipis d’Alió, Vila-rodona, Aiguamúrcia, El Pont d’Armentera i el Pla de Santa Maria,  hi ha una alta densitat de construccions de pedra seca. La seva composició geològica és principalment calcària. Les capes calcàries se succeeixen; en alguns llocs, on el terreny és més erosionat, afloren a la superfície creant petits ecosistemes. Hi ha zones on la pedra presenta vetes de poc gruix, és el que popularment s’anomena tapassot. L’abundor d’aquestes lloses és una de les raons de l’existència de construccions de pedra en sec.

Les construccions de pedra seca responen a dues necessitats, la de bastir elements útils a les feines agrícoles i de pastors, però també a la necessitat de desembarassar la terra de pedres per conrear-hi, sobretot en el cas del conreu de la vinya. Per això, en el nostre territori hi ha tantes construccions, lligades majoritàriament, a l’expansió de la vinya a les nostres contrades entre finals del segle XVIII i finals del XIX

La pedra seca és una tècnica que utilitza com a material bàsic, i podríem dir que únic, la pedra, sense cap mena de ciment o argamassa. Els murs i tancaments es construeixen apilant pedra sobre pedra, i es falquen amb pedres més petites, aconseguit un veritable exercici d’equilibri i harmonia”

Aquesta tècnica s’usa per a construir diverses edificacions a més de barraques; hi ha marges, pous, cossiols, corrals, marges o aixoplucs, i petites construccions funcionals com bancs, cocons o pous, … La varietat de les solucions arquitectòniques, depenen del lloc i del constructor, mostren un il·limitat ventall d’arcs, murs, dintells, cúpules, d’una bellesa especial i d’una intel·ligència pràctica”.

Una tècnica perfectament relacionada amb la natura

Es tracta d’una tècnica que respecta la natura i es relaciona perfectament amb els diversos ecosistemes de secà. Permet la permeabilització del sòl i per tant conté l’erosió. Als espais entre les pedres hi viuen petits animals: insectes, rèptils, rosegadors, ocells. Però també hi arrelen plantes enfiladisses que serveixen de menjar i refugi a aquestes espècies, en un paisatge agrícola transformat per la mà de l’home

Les construccions en pedra seca són el testimoni d’una societat eminentment rural avui dia gairebé perduda. Les diferents utilitats d’aquestes edificacions ens fan redescobrir el món dels nostres avis, la pagesia completament lligada a la terra.

La tècnica de la pedra seca, avui gairebé desapareguda, per bé que en alguns indrets s’està intentant recupera l’ofici, eren fetes per pagesos i gent anònima, com una més de les feines agrícoles.

 

Maribel Serra