Albereda de Santes Creus

L’Albereda de Santes Creus és un espai natural propietat de la Diputació, que des de fa més de 50 anys acull progressivament més visitants. L’Albereda de Santes Creus, única com a bosc de ribera de tot Catalunya, va ser declarada espai d’interès natural per la Generalitat. Aquesta massa arbòria ocupa 12 hectàrees.

Més informació de l’Albereda de Santes Creus