App de Salut per fer seguiment del coronavirus

19/03/2020

App de Salut per fer seguiment del coronavirus

El departament de Salut de la Generalitat ha posat en marxa una aplicació mòbil per tal que els usuaris es puguin fer un seguiment dels símptomes.
 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.gencat.mobi.StopCovid19Cat
 
iOS: https://apps.apple.com/app/id1502992288