Arrangem els camins del terme municipal

18/03/2021

Arrangem els camins del terme municipal

Hem arreglat els camins de Les Palamoses, de Les Torres, de les Aigüetes, dels Hostalets de Dalt, de La Planeta, de la Boval, de Mas Miquel, de Les Pobles a Les Ordres, de Cal Cendra a Cal Lió, de Cal Figueras a Pontons, de darrera Urb. Els Manantials. L'actuació ha tingut un cost de 24.594,07 euros.