L’Ajuntament d’Aiguamúrcia millora diversos camins de la xarxa viària pública del terme municipal

25/10/2019

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia millora diversos camins de la xarxa viària pública del terme municipal

En total, s’han arranjat 3.024 metres de camins de titularitat municipal i l’obra ha costat prop de 27.000 euros

 

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha procedit a la millora de dos camins públics del terme municipal. En total, s’ha procedit a l’arranjament de 3.024 metres lineals de camins corresponents a la xarxa viària pública. Concretament, s’han arreglat el Camí de Santa Agnès al Pla de Manlleu i el Camí de la Masó de Selma.

Els treballs han consistit en la millora dels accessos i l’estat dels camins, que es deterioren per les inclemències meteorològiques, pel trànsit rodat o pel creixement descontrolat de la vegetació. Les accions han consistit en l’anivellament del ferm, arranjament del ferm drenant, habilitació d’arrambladors, formigonat i desbrossament,.

Les accions de millora tenen per objectiu facilitar el trànsit i la circulació dels veïns i de les veïnes del territori que viuen en nuclis disseminats o que han d’accedir a xones agrícoles, però també per a millorar la prevenció i la gestió d’incendis forestals.

L’empresa Excavacions Carbonell SA ha estat l’encarregada d’executar les obres, que han ascendit als 22.315,35 euros subvencionats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca la Generalitat, mentre que l’IVA l’ha assumit l’Ajuntament, i que ha fet que l’obra costés 27.000 euros.