L’Ajuntament d’Aiguamúrcia posa en marxa una prova pilot de la recollida de voluminosos porta a porta

20/01/2020

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia posa en marxa una prova pilot de la recollida de voluminosos porta a porta

L’Ajuntament d'Aiguamúrcia posa en marxa una prova pilot de recollida de residus especials i voluminosos amb el sistema porta a porta al nucli de LEs Pobles, que permet una millor separació dels residus i augmentar el percentatge de recollida selectiva. A més, es vol evitar que els veïns i les veïnes hagin de transportar-ho fins a la deixalleria mòbil.

Els residus especials i voluminosos són aquells que, a causa de la seva perillositat o volum s’han de recollir de forma separada per evitar vessaments o reaccions que puguin ser perjudicials per la salut i el medi ambient, i perquè puguin ser reutilitzats. Es consideren residus especials o voluminosos: envasos de pintures o de productes químics, olis, tòners, aparells elèctrics i electrònics, ferralla, mobles vells, etc.

El servei es farà el dia 11 de febrer i, els veïns i les veïnes que hi tinguin interès, han d’apuntar-se a l’Ajuntament. En funció de l’acceptació del servei, l’Ajuntament (telf: 977 63 85 76) valorarà la possibilitat de mantenir-lo de manera periòdica.

Els veïns i les veïnes que ho hagin indicat, hauran de deixar els materials a la porta del domicili. El personal que faci la recollida en cap cas entrar a l’interior a recollir cap residu.