L’Ajuntament d’Aiguamúrcia presenta al·legacions a l’avantprojecte del parc eòlic Pontons II

23/02/2021

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia presenta al·legacions a l’avantprojecte del parc eòlic Pontons II

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha presentat al·legacions a l’avantprojecte del parc eòlic Pontons II presentat per l’empresa Eòlica La Conca 3 SL i es fonamenta sobre 5 arguments:

-L’execució del projecte provocaria un gran impacte ambiental i visual.

-Afectaria a les espècies autòctones, algunes de les quals protegides o, fins i tot, en perill d’extinció.

-Representaria una forta intervenció al territori: torres, cablejat, rompudes, etc.

-Perjudicaria el sector agrari, sobretot al vinícola, un important actiu econòmic, social i cultural de la zona.

-Afectaria el territori en general, on s’està potenciant el turisme etnològic i paisatgístic.

L’administració local, tot i que es manifesta «fermament compromesa amb l’objectiu de reduir el consum de combustibles fòssils» i amb l’objectiu «d’assolir un sistema energètic amb energies 100% renovables», considera que «això no pot suposar desprotegir els nostres valors paisatgístics, agrícoles, forestals i mediambientals».

En aquest sentit, s’exigeix que es realitzi un estudi curós de l’afectació que tindria la seva definitiva execució i es demana que es busquin emplaçaments que tinguin una afectació menor. Finalment, també es proposa que es renunciï als models de traçat aeri com a sistema de transport de l’energia i es plantegi el soterrament de les línies per tal de fer compatible l’economia i la salvaguarda del paisatge.