Subvencions de la Diputació socorristes piscina i salut pública

27/03/2023

Subvencions de la Diputació socorristes piscina i salut pública

SUBVENCIÓ SALUT PÚBLICA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, ANUALITAT 2022


 

D’acord amb les bases publicades al BOP de Tarragona de 29 de març de 2022, de la convocatòria de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva, per l’exercici 2022, i segons el punt 19 de les bases aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 22 de març de 2022 i l’art. 18 de la Llei General de Subvencions, donem publicitat a la subvenció concedida.

 

Línia 1 – 1.2 Socorristes Piscina.

Actuació : Servei de socorristes piscina municipal temporada 2022

Pressupost elegible: 7.747,86 €

Import concedit : 7.360,47 €

Percentatge concedit: 95%

 

Línia 2- Salut Pública

Actuació: analítiques d’aigua de consum humà, adquisició de productes cloració xarxa d’aigua potable, neteja i pintura dipòsits municipals, reducció d’espécies plaga, tractament mosquit tigre, mosca negra, desratització, neteja i desinfecció locals munciipals, adquisició d’equips de protecció individuals, canvi de vitrines i manteniment dels desfibriladors.

Import actuació: 12.722,13 €

Import concedit: 11.289,73 €

Percentatge concedit: 95%

Aquestes actuacions compten amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.