Càrrecs electes

Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

 

 

 Enllaç a la seu electrònica.