Cartipàs municipal

Cartipàs municipal

EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT D’AIGUAMÚRCIA

ALCALDIA

Òscar Sendra Anglès

PRIMERA TINENÇA D’ALCALDIA

Isabel Santiago Andreu

SEGONA TINENÇA D’ALCALDIA

Jesús Mateo Raja

 

Emili Ventura Torredemer

 

 

REPARTIMENT DE LES RESPONSABILITATS DINS L'EQUIP DE GOVERN

 

 

NOM PERSONA RESPONSABLE

RESPONSABILITATS

Òscar Sendra Anglès

Economia

Hisenda

Territori

Agricultura

Protecció civil

Isabel Santiago Andreu

 

Urbanisme

Obres

Serveis

Patrimoni

Sanitat

Serveis Socials

Jesús Mateo Raja

Promoció econòmica i turística

Recursos humans

Medi ambient

Esports

Emili Ventura Torredemer

Comunicació

Joventut

Festes

Participació i transparència

Educació

 

DEMANA VISITA AMB ELS INTEGRANTS DE L'EQUIP DE GOVERN

 

RETRIBUCIONS DE L’EQUIP DE GOVERN