Pla de camins muicipals

El POUM obliga a tenir un pla de camins del municipi. Actualment s'està redactant aquest pla. Mentre no estigui aprovat aquest pla, no es poden fer canvis en el traçat dels camins.