POUM

El Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM) es va aprovar l'any 2008  l'equip de govern està redactant una modificació puntual a través d'un procés de participació en què hi prenen part tots els afectats.