Subvencions atorgades i sol·licitades per / a la Diputació de Tarragona

En aquest apartat, trobaràs totes les subvencions atorgades per la Diputació de Tarragona al municipi d'Aiguamúrcia.

Any 2021

 

La Diputació de Tarragona ha concedit dues subvencions a l'ajuntament d'Aiguamúrcia per desenvolupar Polítiques Municipals d'Habitatge, convocatòria 2021 segons les dades que s'especifiquen tot seguit:

 

. Reforma de l'habitatge de Pl. Sant Bernat, 1, 2º, 2ª de Santes Creus, amb un pressupost d'execució de 11.639,63 € i una subvenció del 95% de 11.057,65 €

 

. Reforma de l'habitatge del c/ Sant Jordi, 30, 1er de les Pobles, amb un pressupost d'execució de 11.498,32 € i una subvenció del 95% de 10.923,40 €.

 

Any 2022

 

- La Diputació de Tarragona ha conceidt a l’ajuntament d’Aiguamúrcia la subvenció per a la Transició Energètica i Acció climática 2022 per les següents línies (05/10/22):

.Linia 1 – incendis (neteja terrenys forestals) – Pressupost 16.903,76 € i una subvenció de 15.000,00 €

.Linia 2 – PAESC (plaques solars a escoles i consultoris) – Pressupost 40.329,70 € i una subvenció de 34.408,50 €

.Linia 4 – Residus – Campanya – pressupost 9.467,21 € i una subvenció de 8.993,85 €

 

-La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament d'Aiguamúrcia de Salut Pública, convocatoria 2022 segons les dades que s'especifiquen tot seguit (28/09/22):

. Linia 1 – Socorristes piscines, amb un pressupost mínim d'execució de 7.747,86 € i una subvenció del 95% de 7.360,47 €

. Linia 2 – Protecció de la Salut, amb un pressupost mínim d'execució de 11.883,92 € i una subvenció del 95% de 11.289,73 €

 

-L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona una subvenció per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2022  (e-catàleg) i que es la que tot seguit es relaciona (28/09/22):

.Taller de percussió, per un import de 434,35 € per una actuació a l’escola Les Moreres de Les Pobles el dia 26/09/2022.

-La Diputació de Tarragona ha concedit tres subvencions a l'ajuntament d'Aiguamúrcia per desenvolupar Polítiques Municipals d'Habitatge, convocatoria 2022 segons les dades que s'especifiquen tot seguit: (2209/22)

. 2º fase reforma de l'habitatge de Pl. Sant Bernat, 1, 2º, 2ª de Santes Creus, amb un pressupost d'execució de 27.780,80 € i una subvenció del 95% de 26.391,76 €

. 2ª fase reforma de l'habitatge del c/ Sant Jordi, 30, 1er de les Pobles, amb un pressupost d'execució de 17.898,88 € i una subvenció del 95% de 17.002,04 €.

. Reparació i pintura de la casa del metge al Santes Creus, amb un pressupost de 10.561,18 € i una subvenció del 95% de 10.033,12 €.

 

-La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l’ajuntament d’Aiguamúrcia per activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de carácter singular, convocatoria 2022, per la següent actuació:

. Fira de la Cultura del Vi (VITIS) amb un pressupost de 15.423,77 € i una subvenció del 95% de 14.652,58 € (22/09/22)

 

-L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona unes subvencions per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2022  (e-catàleg) i que són les que tot seguit es relacionen (29/08/2022):

Queviures Events SCP, per un import de 220,00 € per un inflable mitjà combo a Santes Creus, el dia 21/08/2022.

Queviures Events SCP, per un import de 350,00 € per la festa de l’escuma a Santes Creus, el dia 21/08/2022.

Penjats de l’Ham – cantada d’havaneres, per un import de 1.200,00 € a Aiguamúrcia, el dia 10/09/2022.

-L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona una subvenció per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2022  (e-catàleg) que tot seguit es relaciona (10/08/2022):

BRINCA PARK per un import de 1.500,00 € per l’actuació a Mas d’en Parés el dia 7 d’agost de 2022.

- L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona una subvenció per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2022  (e-catàleg) que tot seguit es relaciona (03/08/2022):

GRUP LOREN per un import de 1.500,00 € per l’actuació al Pla de Manlleu el dia 6 d’agost de 2022

-L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona unes subvencions per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2022  (e-catàleg) i que són les que tot seguit es relacionen:

 • JB SAX, per un import de 450,00 € per l’actuació a Aiguamúrcia – Santes Creus el dia 22 de juliol de 2022.
 • JB SAX, per un import de 450,00 € per l’actuació a Santes Creus el dia 23 de juliol de 2022.
 • Insomni  per un import de 2.400,00 € per l’actuació al poble de Santes Creus el dia 23 de juliol de 2022.
 • Penjats de l’Ham per un import de 1.200,00 € per l’actuació a Aiguamúrcia el dia 10 de setembre de 2022.

-L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona unes subvencions per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2022  (e-catàleg) i que són les que tot seguit es relacionen: (27/06/2022)

 • Daniel Estera Showtime, per un import de 500,00 € per l’actuació a l’escola Sant Miquel del Pla de Manlleu el dia 22 de juny de 2022.
 • Duet Rubí per un import de 650,00 € per l’actuació a Aiguamúrcia, el dia 13 d’agost de 2022
 • Grallers Canya d’or per un import de 850,00 € per l’actuació al poble d’Aiguamúrcia el dia 14 d’agost de 2022
 • Ruben’s Quartet per un import de 1.400,00 € per l’actuació a l’Albà el dia 14 d’agost de 2022.

 

- L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona una subvenció per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2022 (e-catàleg) i que tot seguit es relaciona (04/05/2022):

- Orquestra “La Continental”, per un import de 3.000,00 € per una actuació a Les Pobles el dia 7/05/2022.

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia de Pla d’Acció Municipal (PAM) 2017 per l’actuació  “Condicionament i millora del camí d’accés de Les Pobles a la Urb. Mas d’en Parés”, amb un import concedit de 105.546,36 € i un cost total de l’obra de 111.101,44 €. (06/04/2022)

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’ajuntament d’Aiguamúrcia una subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2022 per les següents actuacions(25/02/2022):

 

 • Despeses corrents 2022 : 49.435,00 €
 • Inversions: Reparació dels Cementiris Municipals de Santes Creus i el Pla de Manlleu, amb un pressupost elegible de 16.516,49 € i una subvenció del 95%, es a dir de 15.690,66 €
 • Inversions: Reforma de les pistes poliesportives del Pla de Manlleu i Les Pobles, amb un pressupost elegible de 45.202,51 € i una subvenció del 95%, es a dir de 42.942,38 €

 

Any 2021

La Unitat d’Assistencia en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria municipal i Territori de la Diputació de Tarragona ha concedit a l’ajuntament d’Aiguamúrcia les següents subvencions dins l’àmbit de Salut Pública per generar entorns més resilents, segurs i saludables , convocatòria 2021 (14/02/2022):

 

Linia 1 – Piscines .- una subvenció de 7.479,88 €, corresponent a un 95% d’un pressupost mínim a executar de 7.873,56 €.

 

Linia 2 _ Protecció salut pública.- una subvenció de 12.286,93 €, corresponent a un 95% d’un pressupost mínim a executar de 12.933,61 €

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia una subvenció en concepte de RESIDUS inclosa en la línea 4 de les subvencions de Transició Energètica i Acció Climàtica de 2021“ per un pressupost elegible de 5.898,75 €, un mínim a executar de 5.711,17 i una subvenció del 95% per un import de 5.425,61 € (25/01/2022)

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia una subvenció pels “Interessos dels prèstecs de l’any 2021” per un import del 100% de les despeses, és a dir de 351,56 € (18/01/2022).

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha sol·lciitat a la Diputació de Tarragona unes subvencions per a la contractació de les activitats incloses en el catèlg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2021 (e-catàleg) i que són les que tot seguit es relacionen (12/11/2021):

 

 • JazzJuanjo Saxs Duet, per un import de 600,00 € per una actuació a Santes Creus el dia 5/12/2021.
 • Inflables infantils Festes, per un import de 300,00 € per una actuació a Santes Creus el dia 5/12/2021.
 • Grup Musical Velvet, per un import de 1.000,00 € per una actuació a Les Pobles el dia 11/12/2021.

 

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona unes subvencions per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2021 (e-catàleg) i que són les que tot seguit es relacionen (05/11/2021):

 • Dario Proximity, per un import de 450,00€, per una actuació a Les Pobles el 20/12/2021.
 • 2 actuacions d’Ateliers, per un import de 260,00€ cada una, amb un total de 520,00 € per dues actuacións al Pla de Manlleu el 21/12/2021.
La Diputació de Tarragona ha concedit dues subvencions a l'ajuntament d'Aiguamúrcia per desenvolupar Polítiques Municipals d'Habitatge, convocatoria 2021 segons les dades que s'especifiquen tot seguit: (11/11/2021)
-Reforma de l'habitatge de Pl. Sant Bernat, 1, 2º, 2ª de Santes Creus, amb un pressupost d'execució de 11.639,63 € i una subvenció del 95% de 11.057,65 €
-Reforma de l'habitatge del c/ Sant Jordi, 30, 1er de les Pobles, amb un pressupost d'execució de 11.498,32 € i una subvenció del 95% de 10.923,40 €.

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona unes subvencions per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2021 (e-catàleg) i que són les que tot seguit es relacionen (26/10/2021):

 • Grup Loren, per un import de 1.980,00€, per una actuació al Pla de Manlleu el 23/10/2021.
 • Versió.cat, per un import de 1.400,00€, per una actuació al Pla de Manlleu el 24/10/2021.
 • Cool Fiction, per un import de 1.200,00€, per una actuació a Santes Creus el 30/10/2021.
 • JB Sax, per un import de 450,00€, per una actuació a Santes Creus el 30/10/2021.
 • Ateliers, per un import de 360,00€, per una actuació a Santes Creus el 31/10/2021.

La Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació de la Diputació de Tarragona ha concedit, a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia, una subvenció de Pla d’Acció Municipal (PAM) 2021 per les següents actuacions (05/10/2021):

 • Despeses corrents 2021 : 49.435,00 €
 • Inversions: Renovar enllumenat públic de diversos nuclis, amb un pressupost elegible de 44.861,47€ i una subvenció del 95 % , es a dir de 42.618,39 €
 • Inversions: Renovació xarxa eléctrica de la Urb. Els Manantials, amb un pressupost elebible de 64.796,69€ i una subvenció del 95 %, es a dir de 61.556,85 €

 

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona unes subvencions per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2021  (e-catàleg) i que són les que tot seguit es relacionen (14/09/2021).

 • Miquel del Roig, per un import de 1.980,00 € per l’actuació a les Pobles el dia 8 de maig de 2021.
 • Grup d’animació Top Level per un import de 500,00 € per l’actuació a l’escola Sant Miquel del Pla de Manlleu, el dia 21 de juny de 2021
 • Grup d’havaneres Olla Barrejada per un import de 900,00 € per l’actuació al poble d’Aiguamúrcia el dia 14 d’agost de 2021
 • Jazz Attack Quartet per un import de 650,00 € per l’actuació a Santes Creus el dia 22 d’agost de 2021.
 • Grup d’havaneres “Sons de Mar” per un import de 1.100,00 € per l’actuació al Pla de Manlleu del dia 10 de setembre de 2021.
 • Taller d’animació Danclas per un import de 220,00 € per l’actuació a l’escola Les Moreres de Les Pobles el dia 17 de setembre de 2021

La Unitat de Medi Ambient i Salut Pública de la  Diputació de Tarragona va concedir a l’ajuntament d’Aiguamúrcia uns subvenció per la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics de titularitat municipal, any 2020, per fer una rampa d’accés a les instal·lacions del consultori mèdic de Les Pobles, amb un pressupost de 2.927,84€ i una subvenció del 95% equivalent a 2.781,45 €-. (04/06/2021)

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia, dins del programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020, per un import de 4.287,50 €. (29/03/2021).

La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública i Territori de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia, amb motiu de la COVID 19, per l’exercici de 2020, per un import de 11.310,54€. (05/03/2021).

La Unitat d’Actuacións Integrals al Territori i Cooperació de la Diputació de Tarragona ha concedit a l’ajuntament d’Aiguamúrcia una subvenció del 95%  per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020 , amb un pressupost elegible de 48.141,46 € i un import concedit de 45.734,39€ per “Arranjament desperfectes del cami del Mig”. (15/01/2021).

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament d'Aiguamúrcia una subvenció destinada a la realització d'actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics per l'exercici 2020 per un pressupost elegible de 2.178,00 € i un import concedit de 2.000,00 € (13/01/2021).

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aiguamúrcia una subvenció destinada al finançament d'actuacions de prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2020 per un pressupost elegible de 10.324,00 € i un import concedit de 9.707.76 € (13/01/2021).

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aiguamúrcia una subvenció per "interessos de préstecs" de l'any 2020, per un pressupost elegible de 879,21€ i un import concedit de 879,21€ (11/01/2021).

Any 2020

La Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació de la Diputació de Tarragona, ha concedit a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia una subvenció per a inversions en habitatges de titularitat pública, exercici 2020. La subvenció, de 11.894,95€ corresponent al 95% d’un pressupost elegible de 12.521,00€, es destina al reforç de bigues i arranjament dels desperfectes ocasionats a un habitatge de la Pl. Sant Bernat, 1 de Santes Creus. (06/11/2020)
 
La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, ha concedit a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia una subvenció  per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà, convocatòria 2020,  per un import concedit de 3.979,64€ que es correspon al 95% d'un pressupost mínim a executar de 4.189,09 €. (05/11/2020)
 
La Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació de la Diputació de Tarragona, ha concedit a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia una subvenció del Pla d’Acció Municipal 2020, per les “Despeses corrents” per un import de 49.435,00 € corresponent  al 100%  del pressupost elegible d'una actuació total de 50.400'-€ IVA inclòs. (05/11/2020)
 
La Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació de la Diputació de Tarragona, ha concedit a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia una subvenció del Pla d’Acció Municipal 2020, per el “Sanejament del Romanent de Tresoreria ajustat negatiu” per un import de 44.854,38 € corresponent  al 100% sol·licitat i a l’import total de l’actuació. (05/11/2020)
 
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals per al curs 2018-2019 per un import de 3.500,00€. (28/10/2020)
 
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció del PAM 2019- Inversions per la" Substitució de lluminàries per canvi a tecnologia Led als fanals de la Urb. Els Manantials" amb un pressupost de 13.709,91€, i una subvenció concedida del 90%, es a dir de 12.338,91 €. (23/10/2020)

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de la Unitat de Medi Ambient per  a la millora de les instal·lacions i equipament del consultoris mèdics locals de l'any 2019, amb un pressupost elegible de 6.402,11€ , un pressupost mínim a executar de 2.598,95 €, i un import concedit del 95% o sigui de 2.469,00 €. (06/07/2020)
 
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de la Unitat de Medi Ambient per al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals any 2019, amb un pressupost elegible de 9.114,00 €, un pressupost mínim a executar de 9.114,00 € i un import concedit del 95% o sigui de 8.658,30 €. (06/07/2020
 
 
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció nominativa de 6.100,00€ pel finançament de les actuacions en concepte de neteja, recollida de residus i vigilància de l'Albareda de Santes Creus durant l'any 2019. (05/05/2020).

La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament d'Aiguamúrcia una subvenció per actuacions de recollida, transport, alimentació d'animals domèstics abandonats, desparasitació i esterilització de gossos i gats de l'any 2019 per un import de 5.136,80 €, el 95,00% d'un pressupost mínim a executar de 5.407,16 €, d'un pressupost elegible de 8.499,20 €.  
 

La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament d'Aiguamúrcia una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública destinades al control i millora de la qualitat de l'aigua de consum humà de l'any 2019 per un import de 5.146,20 €.

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament d'Aiguamúrcia de l'anualitat de 2018 del Pla d'Acció Municipal (PAM) per l'actuació de les "Obres de millora i adequació al nou consultori mèdic de Les Pobles", amb un import concedit de 32.194,30 €, un cost total de l'obra de 35.771,46 € , i una previsió de finalització de l'actuació més o menys a finals del mes de febrer de 2020.