Subvencions atorgades i sol·licitades per la la Diputació de Tarragona

En aquest apartat, trobaràs totes les subvencions atorgades per la Diputació de Tarragona al municipi d'Aiguamúrcia.

Any 2021

 

La Diputació de Tarragona ha concedit dues subvencions a l'ajuntament d'Aiguamúrcia per desenvolupar Polítiques Municipals d'Habitatge, convocatòria 2021 segons les dades que s'especifiquen tot seguit:

 

. Reforma de l'habitatge de Pl. Sant Bernat, 1, 2º, 2ª de Santes Creus, amb un pressupost d'execució de 11.639,63 € i una subvenció del 95% de 11.057,65 €

 

. Reforma de l'habitatge del c/ Sant Jordi, 30, 1er de les Pobles, amb un pressupost d'execució de 11.498,32 € i una subvenció del 95% de 10.923,40 €.

 

Any 2022

 

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament d'Aiguamúrcia per “Inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutada” , convocatoria 2022 segons les dades que s'especifiquen tot seguit (03/01/23):

“Equipaments Centre Civic i piscina”  amb un pressupost mínim d'execució de 26.315,79 € i una subvenció del 95% de 25.000’00 €.

 

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament d'Aiguamúrcia per “Digitalització, tranformació i millopra de la seguretat dels municipis”, anualitat 2022 segons les dades que s'especifiquen tot seguit (03/01/23:

. “Adquisició equipaments digitals”  amb un pressupost de 2.900,00 € i una subvenció del 62,63% de 1.816,27 €.

. “Actuacions del pla de millores de la seguretat” amb un pressupost de 2.900,00 € i una subvenció del 62,63% de 1.816,27 €.

 

-L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona unes subvencions per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2022  (e-catàleg) i que són les que tot seguit es relacionen:

Tornavic, per un import de 604,46,00 € per un espectacle  a Santes Creus, el dia 10/12/2022.

Grallers de Santa Coloma de Queralt, per un import de 200,00 € per una cercavila a Santes Creus, el dia 10/12/2022.

 

- La Diputació de Tarragona ha conceidt a l’ajuntament d’Aiguamúrcia la subvenció per a la Transició Energètica i Acció climática 2022 per les següents línies (05/10/22):

.Linia 1 – incendis (neteja terrenys forestals) – Pressupost 16.903,76 € i una subvenció de 15.000,00 €

.Linia 2 – PAESC (plaques solars a escoles i consultoris) – Pressupost 40.329,70 € i una subvenció de 34.408,50 €

.Linia 4 – Residus – Campanya – pressupost 9.467,21 € i una subvenció de 8.993,85 €

 

-La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament d'Aiguamúrcia de Salut Pública, convocatoria 2022 segons les dades que s'especifiquen tot seguit (28/09/22):

. Linia 1 – Socorristes piscines, amb un pressupost mínim d'execució de 7.747,86 € i una subvenció del 95% de 7.360,47 €

. Linia 2 – Protecció de la Salut, amb un pressupost mínim d'execució de 11.883,92 € i una subvenció del 95% de 11.289,73 €

 

-L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona una subvenció per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2022  (e-catàleg) i que es la que tot seguit es relaciona (28/09/22):

.Taller de percussió, per un import de 434,35 € per una actuació a l’escola Les Moreres de Les Pobles el dia 26/09/2022.

-La Diputació de Tarragona ha concedit tres subvencions a l'ajuntament d'Aiguamúrcia per desenvolupar Polítiques Municipals d'Habitatge, convocatoria 2022 segons les dades que s'especifiquen tot seguit: (2209/22)

. 2º fase reforma de l'habitatge de Pl. Sant Bernat, 1, 2º, 2ª de Santes Creus, amb un pressupost d'execució de 27.780,80 € i una subvenció del 95% de 26.391,76 €

. 2ª fase reforma de l'habitatge del c/ Sant Jordi, 30, 1er de les Pobles, amb un pressupost d'execució de 17.898,88 € i una subvenció del 95% de 17.002,04 €.

. Reparació i pintura de la casa del metge al Santes Creus, amb un pressupost de 10.561,18 € i una subvenció del 95% de 10.033,12 €.

 

-La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l’ajuntament d’Aiguamúrcia per activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de carácter singular, convocatoria 2022, per la següent actuació:

. Fira de la Cultura del Vi (VITIS) amb un pressupost de 15.423,77 € i una subvenció del 95% de 14.652,58 € (22/09/22)

 

-L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona unes subvencions per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2022  (e-catàleg) i que són les que tot seguit es relacionen (29/08/2022):

Queviures Events SCP, per un import de 220,00 € per un inflable mitjà combo a Santes Creus, el dia 21/08/2022.

Queviures Events SCP, per un import de 350,00 € per la festa de l’escuma a Santes Creus, el dia 21/08/2022.

Penjats de l’Ham – cantada d’havaneres, per un import de 1.200,00 € a Aiguamúrcia, el dia 10/09/2022.

-L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona una subvenció per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2022  (e-catàleg) que tot seguit es relaciona (10/08/2022):

BRINCA PARK per un import de 1.500,00 € per l’actuació a Mas d’en Parés el dia 7 d’agost de 2022.

- L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona una subvenció per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2022  (e-catàleg) que tot seguit es relaciona (03/08/2022):

GRUP LOREN per un import de 1.500,00 € per l’actuació al Pla de Manlleu el dia 6 d’agost de 2022

-L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona unes subvencions per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2022  (e-catàleg) i que són les que tot seguit es relacionen:

 • JB SAX, per un import de 450,00 € per l’actuació a Aiguamúrcia – Santes Creus el dia 22 de juliol de 2022.
 • JB SAX, per un import de 450,00 € per l’actuació a Santes Creus el dia 23 de juliol de 2022.
 • Insomni  per un import de 2.400,00 € per l’actuació al poble de Santes Creus el dia 23 de juliol de 2022.
 • Penjats de l’Ham per un import de 1.200,00 € per l’actuació a Aiguamúrcia el dia 10 de setembre de 2022.

-L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona unes subvencions per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2022  (e-catàleg) i que són les que tot seguit es relacionen: (27/06/2022)

 • Daniel Estera Showtime, per un import de 500,00 € per l’actuació a l’escola Sant Miquel del Pla de Manlleu el dia 22 de juny de 2022.
 • Duet Rubí per un import de 650,00 € per l’actuació a Aiguamúrcia, el dia 13 d’agost de 2022
 • Grallers Canya d’or per un import de 850,00 € per l’actuació al poble d’Aiguamúrcia el dia 14 d’agost de 2022
 • Ruben’s Quartet per un import de 1.400,00 € per l’actuació a l’Albà el dia 14 d’agost de 2022.

 

- L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona una subvenció per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2022 (e-catàleg) i que tot seguit es relaciona (04/05/2022):

- Orquestra “La Continental”, per un import de 3.000,00 € per una actuació a Les Pobles el dia 7/05/2022.

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia de Pla d’Acció Municipal (PAM) 2017 per l’actuació  “Condicionament i millora del camí d’accés de Les Pobles a la Urb. Mas d’en Parés”, amb un import concedit de 105.546,36 € i un cost total de l’obra de 111.101,44 €. (06/04/2022)

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’ajuntament d’Aiguamúrcia una subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2022 per les següents actuacions(25/02/2022):

 

 • Despeses corrents 2022 : 49.435,00 €
 • Inversions: Reparació dels Cementiris Municipals de Santes Creus i el Pla de Manlleu, amb un pressupost elegible de 16.516,49 € i una subvenció del 95%, es a dir de 15.690,66 €
 • Inversions: Reforma de les pistes poliesportives del Pla de Manlleu i Les Pobles, amb un pressupost elegible de 45.202,51 € i una subvenció del 95%, es a dir de 42.942,38 €

 

Any 2021

La Unitat d’Assistencia en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria municipal i Territori de la Diputació de Tarragona ha concedit a l’ajuntament d’Aiguamúrcia les següents subvencions dins l’àmbit de Salut Pública per generar entorns més resilents, segurs i saludables , convocatòria 2021 (14/02/2022):

 

Linia 1 – Piscines .- una subvenció de 7.479,88 €, corresponent a un 95% d’un pressupost mínim a executar de 7.873,56 €.

 

Linia 2 _ Protecció salut pública.- una subvenció de 12.286,93 €, corresponent a un 95% d’un pressupost mínim a executar de 12.933,61 €

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia una subvenció en concepte de RESIDUS inclosa en la línea 4 de les subvencions de Transició Energètica i Acció Climàtica de 2021“ per un pressupost elegible de 5.898,75 €, un mínim a executar de 5.711,17 i una subvenció del 95% per un import de 5.425,61 € (25/01/2022)

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia una subvenció pels “Interessos dels prèstecs de l’any 2021” per un import del 100% de les despeses, és a dir de 351,56 € (18/01/2022).

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha sol·lciitat a la Diputació de Tarragona unes subvencions per a la contractació de les activitats incloses en el catèlg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2021 (e-catàleg) i que són les que tot seguit es relacionen (12/11/2021):

 

 • JazzJuanjo Saxs Duet, per un import de 600,00 € per una actuació a Santes Creus el dia 5/12/2021.
 • Inflables infantils Festes, per un import de 300,00 € per una actuació a Santes Creus el dia 5/12/2021.
 • Grup Musical Velvet, per un import de 1.000,00 € per una actuació a Les Pobles el dia 11/12/2021.

 

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona unes subvencions per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2021 (e-catàleg) i que són les que tot seguit es relacionen (05/11/2021):

 • Dario Proximity, per un import de 450,00€, per una actuació a Les Pobles el 20/12/2021.
 • 2 actuacions d’Ateliers, per un import de 260,00€ cada una, amb un total de 520,00 € per dues actuacións al Pla de Manlleu el 21/12/2021.
La Diputació de Tarragona ha concedit dues subvencions a l'ajuntament d'Aiguamúrcia per desenvolupar Polítiques Municipals d'Habitatge, convocatoria 2021 segons les dades que s'especifiquen tot seguit: (11/11/2021)
-Reforma de l'habitatge de Pl. Sant Bernat, 1, 2º, 2ª de Santes Creus, amb un pressupost d'execució de 11.639,63 € i una subvenció del 95% de 11.057,65 €
-Reforma de l'habitatge del c/ Sant Jordi, 30, 1er de les Pobles, amb un pressupost d'execució de 11.498,32 € i una subvenció del 95% de 10.923,40 €.

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona unes subvencions per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2021 (e-catàleg) i que són les que tot seguit es relacionen (26/10/2021):

 • Grup Loren, per un import de 1.980,00€, per una actuació al Pla de Manlleu el 23/10/2021.
 • Versió.cat, per un import de 1.400,00€, per una actuació al Pla de Manlleu el 24/10/2021.
 • Cool Fiction, per un import de 1.200,00€, per una actuació a Santes Creus el 30/10/2021.
 • JB Sax, per un import de 450,00€, per una actuació a Santes Creus el 30/10/2021.
 • Ateliers, per un import de 360,00€, per una actuació a Santes Creus el 31/10/2021.

La Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació de la Diputació de Tarragona ha concedit, a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia, una subvenció de Pla d’Acció Municipal (PAM) 2021 per les següents actuacions (05/10/2021):

 • Despeses corrents 2021 : 49.435,00 €
 • Inversions: Renovar enllumenat públic de diversos nuclis, amb un pressupost elegible de 44.861,47€ i una subvenció del 95 % , es a dir de 42.618,39 €
 • Inversions: Renovació xarxa eléctrica de la Urb. Els Manantials, amb un pressupost elebible de 64.796,69€ i una subvenció del 95 %, es a dir de 61.556,85 €

 

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona unes subvencions per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2021  (e-catàleg) i que són les que tot seguit es relacionen (14/09/2021).

 • Miquel del Roig, per un import de 1.980,00 € per l’actuació a les Pobles el dia 8 de maig de 2021.
 • Grup d’animació Top Level per un import de 500,00 € per l’actuació a l’escola Sant Miquel del Pla de Manlleu, el dia 21 de juny de 2021
 • Grup d’havaneres Olla Barrejada per un import de 900,00 € per l’actuació al poble d’Aiguamúrcia el dia 14 d’agost de 2021
 • Jazz Attack Quartet per un import de 650,00 € per l’actuació a Santes Creus el dia 22 d’agost de 2021.
 • Grup d’havaneres “Sons de Mar” per un import de 1.100,00 € per l’actuació al Pla de Manlleu del dia 10 de setembre de 2021.
 • Taller d’animació Danclas per un import de 220,00 € per l’actuació a l’escola Les Moreres de Les Pobles el dia 17 de setembre de 2021

La Unitat de Medi Ambient i Salut Pública de la  Diputació de Tarragona va concedir a l’ajuntament d’Aiguamúrcia uns subvenció per la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics de titularitat municipal, any 2020, per fer una rampa d’accés a les instal·lacions del consultori mèdic de Les Pobles, amb un pressupost de 2.927,84€ i una subvenció del 95% equivalent a 2.781,45 €-. (04/06/2021)

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia, dins del programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020, per un import de 4.287,50 €. (29/03/2021).

La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública i Territori de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia, amb motiu de la COVID 19, per l’exercici de 2020, per un import de 11.310,54€. (05/03/2021).

La Unitat d’Actuacións Integrals al Territori i Cooperació de la Diputació de Tarragona ha concedit a l’ajuntament d’Aiguamúrcia una subvenció del 95%  per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020 , amb un pressupost elegible de 48.141,46 € i un import concedit de 45.734,39€ per “Arranjament desperfectes del cami del Mig”. (15/01/2021).

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament d'Aiguamúrcia una subvenció destinada a la realització d'actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics per l'exercici 2020 per un pressupost elegible de 2.178,00 € i un import concedit de 2.000,00 € (13/01/2021).

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aiguamúrcia una subvenció destinada al finançament d'actuacions de prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2020 per un pressupost elegible de 10.324,00 € i un import concedit de 9.707.76 € (13/01/2021).

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aiguamúrcia una subvenció per "interessos de préstecs" de l'any 2020, per un pressupost elegible de 879,21€ i un import concedit de 879,21€ (11/01/2021).

Any 2020

La Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació de la Diputació de Tarragona, ha concedit a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia una subvenció per a inversions en habitatges de titularitat pública, exercici 2020. La subvenció, de 11.894,95€ corresponent al 95% d’un pressupost elegible de 12.521,00€, es destina al reforç de bigues i arranjament dels desperfectes ocasionats a un habitatge de la Pl. Sant Bernat, 1 de Santes Creus. (06/11/2020)
 
La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, ha concedit a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia una subvenció  per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà, convocatòria 2020,  per un import concedit de 3.979,64€ que es correspon al 95% d'un pressupost mínim a executar de 4.189,09 €. (05/11/2020)
 
La Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació de la Diputació de Tarragona, ha concedit a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia una subvenció del Pla d’Acció Municipal 2020, per les “Despeses corrents” per un import de 49.435,00 € corresponent  al 100%  del pressupost elegible d'una actuació total de 50.400'-€ IVA inclòs. (05/11/2020)
 
La Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació de la Diputació de Tarragona, ha concedit a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia una subvenció del Pla d’Acció Municipal 2020, per el “Sanejament del Romanent de Tresoreria ajustat negatiu” per un import de 44.854,38 € corresponent  al 100% sol·licitat i a l’import total de l’actuació. (05/11/2020)
 
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals per al curs 2018-2019 per un import de 3.500,00€. (28/10/2020)
 
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció del PAM 2019- Inversions per la" Substitució de lluminàries per canvi a tecnologia Led als fanals de la Urb. Els Manantials" amb un pressupost de 13.709,91€, i una subvenció concedida del 90%, es a dir de 12.338,91 €. (23/10/2020)

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de la Unitat de Medi Ambient per  a la millora de les instal·lacions i equipament del consultoris mèdics locals de l'any 2019, amb un pressupost elegible de 6.402,11€ , un pressupost mínim a executar de 2.598,95 €, i un import concedit del 95% o sigui de 2.469,00 €. (06/07/2020)
 
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de la Unitat de Medi Ambient per al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals any 2019, amb un pressupost elegible de 9.114,00 €, un pressupost mínim a executar de 9.114,00 € i un import concedit del 95% o sigui de 8.658,30 €. (06/07/2020
 
 
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció nominativa de 6.100,00€ pel finançament de les actuacions en concepte de neteja, recollida de residus i vigilància de l'Albareda de Santes Creus durant l'any 2019. (05/05/2020).

La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament d'Aiguamúrcia una subvenció per actuacions de recollida, transport, alimentació d'animals domèstics abandonats, desparasitació i esterilització de gossos i gats de l'any 2019 per un import de 5.136,80 €, el 95,00% d'un pressupost mínim a executar de 5.407,16 €, d'un pressupost elegible de 8.499,20 €.  
 

La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament d'Aiguamúrcia una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública destinades al control i millora de la qualitat de l'aigua de consum humà de l'any 2019 per un import de 5.146,20 €.

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament d'Aiguamúrcia de l'anualitat de 2018 del Pla d'Acció Municipal (PAM) per l'actuació de les "Obres de millora i adequació al nou consultori mèdic de Les Pobles", amb un import concedit de 32.194,30 €, un cost total de l'obra de 35.771,46 € , i una previsió de finalització de l'actuació més o menys a finals del mes de febrer de 2020.