Subvenció per a la millora de carrers

 
“El Departament d’Acció climática, alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha acordat atorgar a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia un ajut econòmic de 22.785,94 € d’un pressupost de 24.947,36 € per les actuacions per a la prevenció d’incendis forestal de l’any 2021. (24/05/2022).
 
L'ajuntament d'Aiguamúrcia ha rebut una subvenció del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya corresponent a la "Dinamització Territorial per els anys 2018 i 2019"  d'un import de 35.737,96€ corresponents a l'obra "Vorera i accés al carrer de Blanca d'Anjou de Santes Creus"